2019. március 9., szombat

Tōʻēḇā

(Az előző bejegyzés angol verziója)


After reading or listening to a good Christian message, I sometimes check out the YouTube and/or Facebook comments, then I regret doing so. If it is anything to do with homosexuality, then what always happens is someone just throws it out: “It’s an abomination, it’s the worst sin of all, God hates it more than anything else” - something like that.

Then you get the other extreme, the pro-gay activist stance: In the Mosaic law, shellfish and shrimps are also an abomination, and no one bothers about that any more.

So what are we to think? Is being gay really worse than anything else?

First of all, there is more than one Hebrew word, perhaps 3 or 4, which some Bible translations render as abomination.

If we start with the LGBTQ+ issue, then we need to examine two Biblical passages: “You shall not lie with a male as with a woman; it is an abomination. (Leviticus 18:22 – ESVUK) and “If a man lies with a male as with a woman, both of them have committed an abomination; they shall surely be put to death; their blood is upon them. (Leviticus 20:13). In both verses here, the Hebrew word is tó‘éváh
(תּוֹעֵבָה).

So what about shellfish? Still in Leviticus: “Everything in the waters that has not fins and scales is detestable (KJV: an abomination) to you.” Leviticus 11:12) (In a similar vein, certain birds and insects are also called such – verses 13-20). In these passages the Hebrew word is sheqetz (שֶׁקֶץ).

There is a well known expression, which is also relevant here, which is the “abomination of desolation” mentioned in the book of Daniel and also quoted by Jesus. The Hebrew word here is shiqqútz (שִׁקּוּץ), a word related to the previous one, having the same three root letters.

Incidentally, the Greek Septuagint version (LXX) renders all three words identically: bdelügma (βδέλυγμα), as does the New Testament, which is not very helpful, but anyway...However, this means that we have no reason to confuse abominable sexual sin with an abominable prawn cocktail, because a totally different word is used. The words sheqetz/shiqqútz generally refer to ceremonial, ritual uncleanness, such as forbidden foods, but sometimes to sinful actions too, such as idol worship or sorcery. But what about the other word? Does it only apply to homosexuality? Not at all!

In Leviticus 18, all kinds of sexual sins are listed, as are the punishments for them in Leviticus 20, such as sexual intercourse with a close relative, or an animal, or with a women during her monthly period. Burning their children to the god Molech is also on the list.

The reason for this is also given: “Do not make yourselves unclean by any of these things, for by all these the nations I am driving out before you have become unclean, and the land became unclean, so that I punished its iniquity, and the land vomited out its inhabitants. But you shall keep my statutes and my rules and do none of these abominations, either the native or the stranger who sojourns among you (for the people of the land, who were before you, did all of these abominations, so that the land became unclean), lest the land vomit you out when you make it unclean, as it vomited out the nation that was before you. For everyone who does any of these abominations, the persons who do them shall be cut off from among their people.” (Leviticus 18:24-29).

So all those sins which are listed in this chapter are called abominations (tó‘éváh). It was because of these sins that God condemned the peoples living in Canaan, so the prohibitions do not only apply to Israel if God judged Gentiles for committing them, and we are not just talking about ceremonial uncleanness here.

However, there is a passage which is not found in the books of the law, but it does apply to Israel: “There are six things that the Lord hates, seven that are an abomination to him: haughty eyes, a lying tongue, and hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked plans, feet that make haste to run to evil, a false witness who breathes out lies, and one who sows discord among brothers.” (Proverbs 6:16-19). The word for abomination here is tó‘éváh (actually tó‘évót - plural), but there is nothing here about sexual sins, or even idol worship, though reference to lying is made twice. These abominations are matters of a moral nature, and are still regarded as sins under the new covenant. (The great thing being that there is always grace, and the opportunity for repentance!)So, if we ask what the most abominable sin is, and what God hates more than anything, it appears that lying would be pretty much on the top of the list. And maybe that is understandable, after all, Satan is the father of lies (John 8:44), and if someone preaches a false gospel, they are not only abominable, but also accursed (anathema – Galatians 1:8-9). All liars have their portion in the lake that burns with fire and sulphur (Revelation 21:8).

In summary, therefore, gay sex, although it does exclude someone from the kingdom of God, is not the worst sin after all. This is just asserted by cis-gendered heterosexuals who are projecting their own emotional reactions onto God, but the Bible does not support this idea. Far more damaging morally are lying, slander, hatred, pride, causing divisions, and most of all, the preaching of a false gospel.

2019. február 26., kedd

Tōʻēḇā


Egy jó keresztény üzenet után, néha nézem a YouTube - és/vagy Facebook - kommenteket, aztán megbánom, hogy azt megtettem. Ha valami szó van a homoszexualitásról, akkor mindig felmerül, valaki kegyesen odatolja, hogy: „az utálatosság – az a legrosszabb bűn, Isten azt minden másnál jobban utálja” - olyasmi.

Utána jön a másik szélsőség – a pro-gay aktivista –, hogy: a mózesi törvényben a kagylók és a rákfélék is utálatosak, és azzal senki nem foglalkozik.

Akkor mi van ezzel? Meleg lenni tényleg rosszabb minden másnál?

Először, több – talán 3, 4 – héber szó van, amelyet a Bibliaverziók utálatosságnak fordítanak.


Ha kezdünk az LMBTQ+ kérdéssel, akkor két igehelyet kell megvizsgálnunk: „Férfival ne hálj úgy, ahogyan asszonnyal hálnak. Utálatosság az.” (III.Mózes 18,22) és „Ha valaki férfival hál úgy, ahogyan asszonnyal szoktak hálni, mivel utálatosságot követtek el mindketten, halállal lakoljanak, vérük rajtuk.” (III.Mózes 20,13). Itt mindkét helyen a héber szó tó‘éváh (תּוֹעֵבָה).

És mi van a rákfélékkel? Még mindig Mózes harmadik könyvében: „Utálatos legyen minden olyan vízben élő, amelynek nincs uszonya és pikkelye.” (III.Mózes 11,12) (Hasonlóan bizonyos madarak és rovarok – 13-20. v.) Ezeken a helyeken a héber szó seqec (שֶׁקֶץ) szerepel.

Egy jól ismert kifejezés, amely szintén idevág, az a Daniel könyvében található és Jézus által idézett „pusztító utálatosság” - a héber szó, amely itt szerepel siqqúc (שִׁקּוּץ), amely rokon szó az előzővel.

Egyébként, a görög szeptuaginta verzió (LXX) mind a három szót egyformán fordítja: bdelügma (βδέλυγμα), ami nem segít a helyzeten, de...

Tehát, az utálatos szexuális bűnt nem szabad összetéveszteni az utálatos garnélarákkal, mert más szó van használatban. A seqec/siqqúc szavak néha utalnak ceremóniális, rituális tisztátlanságra, mint a tiltott ételekre, néha viszont bűnös gyakorlatokra is, mint a bálványimádásra vagy a varázslásra. De mi van a másikkal? Ez csak a homoszexualitásra vonatkozik? Egyáltalán nem!

A III.Mózes 18 felsorol mindenféle szexuális bűnt – valamint III.Mózes 20 azoknak büntetését – mint, pl. közeli rokonnal való közösülés, vagy állattal, vagy nővel a havi tisztálatlansága idején. Azt is említi, hogy ne égessék el gyermekeit a Molok istennek.


Meg is mondja az okát is: „Ne tegyétek magatokat tisztátalanná mindezekkel, mert azok a népek tették magukat mindezekkel tisztátalanná, amelyeket kiűzök előletek. Mert tisztátalanná vált az a föld, ezért számon kérem rajta a bűnét, és kihányja az a föld a lakosait. De ti őrizzétek meg rendelkezéseimet és döntéseimet. Ne kövessétek el ezeket az utálatos dolgokat, se a bennszülött, se a köztetek tartózkodó jövevény. Mert mindezeket az utálatos dolgokat az előttetek fekvő földnek a lakosai követték el, és tisztátalanná lett az a föld. Ne hányjon ki titeket is az a föld, ha tisztátalanná teszitek, ahogyan kihányta az előttetek levő népeket. Mert aki csak egyet is elkövet ezek közül az utálatosságok közül, azt mind ki kell irtani népe közül, ha ilyet követ el.” (III.Mózes 18,24-29).

Tehát mind azokat a bűnöket, amit itt soroltak fel, utálatosságnak (tó‘éváh) mondja ez a szakasz. Ezek olyan bűnök, amelyért Isten a Kanaánban élő népeket is elítélte, tehát, nem csak Israelre vonatkozott ez a tiltás, és nem csak ceremóniális tisztátalanságról van szó.

Van egy szakasz, viszont, amely nem a törvényben szerepel, de mégis Izra elre vonatkozik: „Hat dolgot gyűlöl az Úr, sőt hét dolog utálatos előtte: A nagyravágyó szemek, a hazug nyelv, az ártatlan vért ontó kezek, a gonosz terveket koholó szív, a rosszra sietve futó lábak, a hazugságot beszélő hamis tanú és a testvérek közt viszályt szító ember. (Példabeszédek 6,16-19). Itt a tó‘éváh ill. tó‘évót (többes szám) szerepel, de nincs szó se szexualis bűnről, se bálványokról, viszont kétszer szerepel a hazugsággal kapcolatos dolgok. Ezek az utálatosságok érkölcsi jellegű dolgok, és még mindig bűn az újszövetség alatt is. (Az a jó, hogy van kegyelem, és a megtérés lehetősége!)

Tehát, ha azt kérdezzük, mi a legutálatosabb bűn, és mit gyűlöl Isten a legjobban, talán a hazugság nagyon az élén jár. Ez talán érthető, végül is, Sátán a hazugság atyja, és ha valaki hamis evangéliumot hírdet, az nem csak utálatos, hanem átkozott (anathema) is. Aki hazug, annak osztályrésze lesz a tűzzel és kénnel égő tóban.

Összegezve, tehát, a meleg szex, bár kizár Isten királyságából, mégsem a legrosszabb bűn. Azt csak azok a cisznemű heterók állítják, akik saját érzelmi reakciójukat vetítik Istenre, de a Biblia nem ezt mondja. Erkölcsileg ártalmasabb a hazugság, a rágalmazás, a gyűlölet, a felfuvalkodás, a széthúzás, és legfeljebb a hamis evangélium hirdetése.


2019. január 13., vasárnap

Mi az a meleg kérdés?

Bizonyságtételem azok számára, akik eddig nem értették, hogy miért foglalkozom e témával:

https://www.youtube.com/watch?v=dXC6FesggzM

2019. január 11., péntek

Egy volt meleg aktivista bizonysága

David Bennett ausztrál fiatal emberként 10 évvel ezelőtt egy kocsmában találkozott Istennel. Itt a rövid bizonysága. Angolul beszél, magyar felirattal láttam el, remélem, hogy érthető.
https://vimeo.com/manage/310753764/general


A nem rég megjelent "A szerelmek háborúja" című könyvét is ajánlom, sajnos eddig csak angol nyelven kapható. Benne sokkal részletesebben írja le a történetét, nagy nyitottsággal és őszinteséggel. Ez mindenképpen a legjobb olyan jellegű könyv, amit eddig olvastam.
2019. január 6., vasárnap

Iránytű klub a Vekkerben

Feliratoztam egy 5-perces kivonatot a Fóris Tamással készített bizonyságtevő interjúmról. Itt található.

I added subtitles to a 5 minute extract from my testimony interview with Tamás Fóris last September. Can be seen here:

https://www.youtube.com/watch?v=i9-6gaRVKwc

A teljes interjú itt látható, felirat nélkül:

https://www.youtube.com/watch?v=9z5pXg1f99A&t=8s

2018. november 26., hétfő

Vendég gondolatai

Tegnap megint gondolkodtam azon, hogy milyen kifejezést használjak. Ezt a kommentet írt egy internetes ismerősöm, és hasznosnak találtam. Közlöm eredetiben, valamint magyar verzióban is:When I say that I am a gay Christian, I am not returning to my vomit. I am not remaining and rolling in the mud of wilful sin. Instead, I am thinking about two particular matters:

1. Being in the closet is a lonely place. When I began coming out to my closest friends and family, I quickly learned the value of having spaces where I was both fully known and fully loved. My favorite quote on this matter is by Tim Keller. I have quoted it before, and I will most certainly quote it again in the future. 
To be loved but not known is comforting but superficial. To be known and not loved is our greatest fear. But to be fully known and truly loved is, well, a lot like being loved by God. It is what we need more than anything. It liberates us from pretense, humbles us out of our self-righteousness, and fortifies us for any difficulty life can throw at us.”

2. I call myself a gay Christian because it is the most honest way I can describe my experiences. I am simply being intellectually honest. I would like for Christians to agree that there is a wealth of difference between associating with sinful practice on the one hand, in contrast to gladly boasting in my infirmities on the other (II Cor 12:9).”

There are some of us Christians who have repented of our horrible sins, and who have mortified our flesh, and who champion Christ as Lord and Saviour, who daily invite Jesus in and daily install Him onto the throne of our lives and whose world revolves around Jesus, and we serve Him, and we witness the mercy and Love of Jesus through the way that we daily live out our lives.

And also, as an aside, I just happen to be gay.

Jesus sits on the throne of my life. I have confessed my old sinful habits. I have cast off those same old sinful habits. My everything (including my sexuality) is now submitted to the Cross and to Jesus Christ, Son of God, Saviour 😇😇😇

Like the Apostle Paul I will boast in my infirmities:
Concerning this thing I pleaded with the Lord three times that it might depart from me. And He said to me, “My grace is sufficient for you, for My strength is made perfect in weakness.” Therefore most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me.”
(‭‭II Cor‬ ‭12:8-9‬).

If my gay orientation is one of my infirmities, then I will indeed boast in this infirmity that the power of Christ may rest on me, so that I might show the power of His redemption to the world so that His Name may be Glorified!!

You will easily guess what my response to Jesus was. Out of love of Christ I have chosen celibacy and Christ’s Grace has been sufficient, seeing as He has chosen not to remove my thorn (II Cor 12:7-9).

I do not want to be thought of as actively and wilfully sinning by simply existing. I am a Christian who just simply happens to be gay, that is, experiencing an ongoing pattern of attraction to others who share my gender. 

The world out there has heard of and knows the expression ‘gay’. God willing, the world may be flummoxed when they hear the expression ‘Christian who just happens to be gay’ or ‘gay Christian’ !!!! The secular gay community needs Jesus without any shadow of doubt !!!!! My intent in my word choices is mission and witness 😇😇😇

As I have explained earlier, Jesus through Paul reminds me to boast about my infirmities that the power of Christ may rest in me, so that the world may observe the wonderful works of Christ, so that He may indeed be Glorified 😇😇😇Ha azt mondom, hogy meleg keresztény vagyok, az nem azt jeleti, hogy visszatérek a saját okádásomra és hempergek a tudatos bűn sárában. Inkább két konkrét dologra gondolok:

1. Magányos hely a ruhás szekrény. Mikor el kezdtem a legjobb barátaim, családom számára „előbújni”, rájöttem, hogy olyan helyeken lenni, ahol teljesen ismernek, mégis teljesen szeretnek, nagyon értékes dolog. Tim Keller-t már idéztem ezzel kapcsolatosan, most is mondom, bizony nem utoljára:
Ha szeretnek de nem ismernek, az vigasztaló lehet, de felszínes. Ha ismernek de nem szeretnek – attól félünk a legjobban. De ha teljesen ismernek és valóban szeretnek, az hasonló Isten szeretetéhez. Erre van a legnagyobb szükségünk. Ez a színleléstól megszabadít, az önigazultságunkból lealáz, és megerősít az élet nehézségeivel szemben.

2. Meleg kereszténynek mondom magam, mert így tudom az élményeimet a legőszíntébb módon leírni. Egyszerűen ez az intellektuális igazság. Azt szeretném, hogy a keresztények megértsék azt, hogy van olyan, hogy valaki belemegy a bűn gyakorlásába, de olyan is van, hogy szívesen dicsekszik a gyengeségével (2 Kor. 12:9) – és a kettő között óriási a különbseg.

Vannak olyan keresztények, akik megtértek a szörnyű bűneiből, sanyargatják a hústestüket, felemelik a Megváltó Úr Jézust, akik minden nap fordulnak Jézus Krisztushoz, hogy foglaljon helyet az életük trónján. A világunk Jézus körül forog, szolgálunk neki, mindennapi életünkkel teszünk bizonyságot Jézus irgálmáról, szeretetéről.

Ézen kívül, történetesen meleg is vagyok.

Jézus ül az életem trónján. Bevallottam a régi, bűnöst szokásaim. El is dobtam azokat a régi, bűnös szokásokat. Mindenemet – a szexuális orientáltságom is – alávetem a keresztnek, Jézus Krisztusnak, aki a Megváltó, Isten fia 😇😇😇

Pál apostolhoz hasonlóan dicsekszem az erőtlenségeimmel:
Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem. De ő ezt mondta nekem: "Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz." Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem.” (2 Kor. 12,8-9).

Ha az egyik erőtlenségem valóban a meleg orientáltságom, akkor tényleg dicsekszem a gyengeségemben, hogy a Krisztus ereje nyugodjon rajtam, hogy megmutassam a világnak a megváltásának az erejét, hogy dicsőség legyen a nevének!!

Könnyű kitalálni, hogy mit válaszoltam Jézusnak. A Krisztushoz való szeretetből választottam az egyedüllétet és Krisztus kegyelme elég lett, mivel úgy döntött Ő, hogy nem veszi el a tövisem (2 Kor. 12,7-9)


Ne gondoljanak rólam, hogy aktívan és tudatosan vétkezem, egyszerűen azért, mert létezem. Keresztény vagyok, aki történetesen meleg is, azaz, továbbra is tapasztalom azt a mintát, hogy vonzódom a saját nememhez.

A külvilág már hallotta és ismeri a „meleg” kifejezést. Ha Isten is így akarja, talán meghökken ez a világ a „keresztény, aki történetesen meleg”, illetve a „meleg keresztény” kifejezés hallatán!!! Kétség kívül, a világi meleg közösségnek szüksége van Jézus ra!!! Szándékosan választottam ezt a szót a misszió és a bizonyságtevés érdekében 😇😇😇

Ahogyan fönt is írtam, Pálon keresztül Jézus emlékeztet engen arra, hogy dicsekedjem a gyengeségeimmel, hogy Krisztus ereje nyugodjon rajtam. A világ talán így látja Krisztus csodálatos munkáját, hogy Neki legyen dicsősége 😇😇😇

Kevin H. Browne, Új Zéland

2018. november 2., péntek

ÉletGyülekezete


Pár napja, jó élményben részesültem.

Jelenleg Angliában vagyok, és a héten a barátaim megkértek, hogy elmenjek velük egy hétköznapi alkalomra, ahol foglalkoztak az evangelizáció/apologetika témakörrel (LifeChurch – azaz, ÉletGyülekezete, a Só és Fény szolgálatnak a tagja, dél Manchester-ben található).

Valaki bemutatta az evangéliumot, aztán kettesével megbeszéltük, hogy milyen kérdések/kifogások merülhetnek fel a hitetlenekben, ha valaki bizonyságot akar tenni. Négy személyes bizottság akkor próbált válaszolni rá. Felmerült bennem az a kérdés: „Isten miért gyűlöli a melegeket?”, viszont inkább a tudomány/hit kérdéséről érdeklődtem. Mindesetre, valaki mégis felhozta a témát, mivel meleg kollégája van.

Érdekes módon, az egyik bizottsági tagnak meleg húga van, egy másiknak pedig meleg sógora, az egyik tagnak van meleg nevelt lánya, egy másiknak – aki föltette a kérdést – meleg munkatársa, és ott voltam én is, kb. 50-en voltak jelen. Mindig meglepődöm azon, hogy mekkora téma ez – sokáig elszigeteltem magam tőle – és mekkora kár, hogy az egyház úgy tesz, mintha nem is létezne. Mindenesetre, nagyon tetszett, hogyan válaszoltak, és hogyan álltak a témához. Igazi szeretettel és megértéssel, azzal az elismeréssel, hogy sok mindent nem tudnak. Igazán jól éreztem magam ezen az alkalmon. Vettem a bátorságot is, hogy egy pár résztvevőnek elmondjam a saját tapasztalatomat. Nagyon pozitív reakciót kaptam.


Úgy látom, hogy ez a gyülekezet hajlandó szembenézni az LMBTQ+ kérdéssel, hogy léteznek olyan emberek, hogy foglalkozni is kell velük, hátha meg akarnak térni. Az, viszont, Angliában történet. Vajon, hány magyarországi gyülekezet hajlandó lenne, egyáltalán tárgyalni ezt a témát. Nem arról beszélek, hogy el kell fogadni a meleg házasságot, hanem arról, hogy el kell ismerni, hogy vannak olyanok a gyülekezetekben, akik küzdenek olyan érzésekkel, és egyedül nehezen megy.

Ha van valakinek tapasztalata ezen a téren, írjon kommentet!